Tit

Antre tit liv la nan jaden rechèch la. Se pa nesesè pou rantre nan tit liv la nèt sou tout pwen. Jis rantre nan kèk pawòl signifcant Tit - Enben nan ki lòd.

Sèvi ak swa a sentaks rechèch pwolonje ni ni fòm rechèch pwolonje pou rantre nan done mor alèz.